Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Brattbakken

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 05.04.2017
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Vegen må sopes. Det støver fælt!
    Brattbakken
  • Svar: Hei! Vi er i gang med vårrengjøringen, men vil først prioritere en del fortau/gang- og sykkelveger i tilknytning til skoleveger og sentrumsområder. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle