Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Lerkevegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 27.02.2017
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Manglende strøing på fortau langs Lerkevegen, mellom Skjæreveien og Duevegen. Slik har det vært flere ganger i vinter.
    Lerkevegen
  • Svar: Hei! Vi beklager de latte forholdene. Vi kontakter entreprenøren. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle