Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Iduns veg 12

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 01.12.2016
  • Kategori: Gatelys
  • Beskrivelse: Gatelyset i krysset gangvegen fra Langelandskolen og gangvegen fra Njårds veg til Sigyns veg (i enden av Iduns veg) er mørkt.
    Iduns veg 12
  • Svar: Hei Melding er videreformidlet til Eidsiva Energi AS. Dette skal være i orden nå. Utbedring er blitt gjort en av de siste dagene. Mvh Teknisk forvaltning

Se alle