Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Aagot Gjems Selmersveg 2

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 28.10.2016
  • Kategori: Gatelys
  • Beskrivelse: Gatelysene i Aagot Gjems Selmersveg, Dagny Juelsveg, Aagot Vangensveg og deler av Erika Nissensveg har vært mørke siden 25. oktober.
    Aagot Gjems Selmersveg 2
  • Svar: Hei Melding er videreformidlet til Eidsiva Energi AS. Utbedring håper vi å få til fra begynnelsen av uke 44 og utover. Mvh Teknisk forvaltning

Se alle