Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Bæreiaveien 588

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 16.09.2016
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Kan dere vennligst skrape/jevne ut veien til Forsvarets Veteransenter. Det er mange ansatte og gjester som bruker denne veien daglig og nå er det mye hull i veien. Dette gjelder helt fra Bjønnmyra - Veteransenetert.
    Bæreiaveien 588
  • Svar: Hei! Denne strekningen må vurderes i en større sammenheng. Kommunen har ikke midler til å vedlikeholde og holde vegen i den stand vi ønsker, og Ottadekket har gitt oss større utfordringer enn vi hadde regnet med. Sårene/hullene etter skifting av stikkrenner vil blir reparert/asfaltert. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle