Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Norvald Strandsvei

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 16.09.2016
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Hei. Det ble lovet kantklipp langs Glomma på Sivaområdet til skolestart. Det er fremdeles ikke klippet her.
    Norvald Strandsvei
  • Svar: Hei! Beklager dårlig informasjon fra vår side. Dette er ikke en del av skolevegsystemet, derfor er det ikke utført kantklipp her. Kommunen har ikke brukt å foreta kantklipp her. Vi tar dette opp til diskusjon internt. Med vennlig hilsen

Se alle