Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Fasanvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 16.09.2016
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Det bes igjen om grusing/skraping av vegen vår det trengs sårt og det ville vært hyggelig å få det til før en ny høst/vinter ankommer! Minner også om sand/grus i strøkassa vår
    Fasanvegen
  • Svar: Hei! Vi beklager at vegen ikke er slik vi ønsker, og at den er ubehagelig å kjøre på. På grunn av økonomi og fremtidig utbedring/asfaltering, blir det kun utført vedlikehold dersom vegens beskaffenhet er av en slik art at det kan medføre trafikkfare eller at kjøretøy kan skades. Det er planer om å asfaltere denne vegen på sikt, og det er en liten mulighet for at det kan gjøres allerede i høst. Rekker vi ikke det, blir den asfaltert til neste år. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle