Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Stubben

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 16.09.2016
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Stubben, som er en grusvei, har nå dype grøfter flere steder etter alt regnværet siste året. Vi har tidligere vært i kontakt med kommunen via mail i fjor og det ble lovet utbedringer. Har i mellomtiden "hørt" at veien skal asfalteres,. Veien er nå i såpass dårlig forfatning, at utbedring bør skje snarest.
    Stubben
  • Svar: God dag br. Bjørnar! Har en gladnyhet, og det er at Stubben vil bli asfaltert i høst. Men først vil det bli utført en del grunnarbeid. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle