Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Øvre Langelands veg/Storgata

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 11.08.2016
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Ujevn kjørebane, mange ujevnheter, vannansamling ved regn. Har vært slik helt siden gravearbeider i 2010
    Øvre Langelands veg/Storgata
  • Svar: Hei og takk for henvendelsen! Dette er ikke kommunal veg, men Fylkesveg, og dermed er dette Statens vegvesen sitt ansvar. Du må derfor rette din henvendelse dit. Prøv å kontakte ingeniør/driftsleder hos vegvesenet, Brede Sillerud på tlf: 99527920. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning Kongsvinger kommune

Se alle