Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

røgdenvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 26.04.2016
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: lekkasje på rør nede mot elva fra drenskumen som ligger langs vegen
    røgdenvegen
  • Svar: Hei og takk for meldingen din! Dette er en Fylkesveg, og dermed Statens vegvesen sitt ansvar. Du må derfor rette din henvendelse til dem. http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/Kontakt+oss/Kontaktskjema/Kontakt+oss tlf. Statens vegvesen: 02030 Dette er en kommunal tjenesteportal, og her håndterer vi bare anliggender som gjelder Kongsvinger kommune. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle