Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Røgdenvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 06.04.2016
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Hull ved dreneringsrør. Det er nå 2 biler som har satt seg fast her. Har vært inspeksjon 2 ganger tidligere uten at det er gjort noe.
    Røgdenvegen
  • Svar: Hei! Vegene i dette området er Fylkesveg, og dermed statens vegvesen sitt ansvar. Du må derfor rette din henvendelse dit. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle