Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Sofiesgate

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 29.01.2016
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Ber om brøyting av fortau i Sofiesgate på strekningen Røde korsvegen til parkeringsplass bak Østbaenerenes. Fortau er ikke brøytet. Samme sak meldt inn i 2015 og det ble da utført brøyting 1 mnd etter innrapportert sak!
    Sofiesgate
  • Svar: Hei! Beklager forholdene. Vår operatør har fått beskjed om å se nærmere på dette. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle