Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Norvald Strands veg

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 11.01.2016
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Isete, trenger noe strøing
    Norvald Strands veg
  • Svar: Hei! Beklager seint svar, men vi var ute med alt tilgjengelig mannskap. Dessverre rekker vi ikke over alle veger samtidig, da skoleveger, gang- og sykkelveger og busstraseer prioriteres før vanlige boliggater. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle