Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Bygningsgutua 23-25

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 21.01.2016
  • Kategori: Gatelys
  • Beskrivelse: Gatelys i kryss/innkjøring til bygningsgutua 23 og 25 er mørkt.
    Bygningsgutua 23-25
  • Svar: Hei Melding er videreformidlet til Eidsiva Energi AS. Utbedring håper vi å få til fra uke 6 og utover. Mvh Teknisk forvaltning

Se alle