Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Holtvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 06.12.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Ved skifting av lystolper i Holtvegen ble det gravet i vegen i krysset Holtvegen/Haraldsgt. Her er det nå så ille å kjøre pga store dumper og hull. Kan dere vennligst utbedre dette snarest.
    Holtvegen
  • Svar: Hei! Vi skal sjekke gravetillatelsen, og be utførende entreprenør om å rette opp forholdene. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle