Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Bukkene Bruses vei/Langvænna

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 16.11.2015
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Beskrivelse: Hei! I svingen innkjøringen til Storvænna/Langvænna vil jeg anbefale at det lages fartsdump/redusert fartsgrense. Dette grunnet til dels uoversiktlig sving med ferdsel av mange skolebarn og turgåere ( i tillegg til ferdsel til/fra buss stopp) med trafikk som jeg opplever ikke overholder fartsgrensen.
    Bukkene Bruses vei/Langvænna
  • Svar: Hei! Å redusere fartsgrensen ytterligere, blir vanskelig, da 30 km/t er laveste fart på offentlig veg. Vi noter likevel problemet, og vil foreta befaring for å vurdere situasjonen. Vi oppfordrer likevel til å kontakte politiet dersom man opplever at fartsgrensene ikke overholdes. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle