Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Kabberudvegen 30

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 16.11.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Det er et stort hull i grusvegen som dekker hele vegen. ingen mulighet å kjøre utenom.
    Kabberudvegen 30
  • Svar: Hei! Det er planer om å utbedre grøfter på deler av Kabberudvegen. Vi ser på dette hullet samtidig. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle