Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Tajevegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 14.10.2013
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Beskrivelse: Behov for fartsbegrensende tiltak i Tajevegen. Barnefamilier med utkjøring i Tajevegen registrerer høy hastighet på biler. Ønskelig at tiltak blir iverksatt før fatale ulykker inntreffer!
    Tajevegen
  • Svar: Hei! Vi har registrert din henvendelse, og den blir et innspill til trafikksikkerhetsarbeidet. Men det vil ikke bli foretatt umiddelbare tiltak i denne delen av vegen. Dersom farten oppleves som høyere enn tillatt, kan et alternativ være at velforeningen e.l. ber politiet holde fartskontroll. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle